Oulun Alueen Järjestyksenvalvojat Ry

Oulun Alueen järjestyksenvalvojat ry perustettiin vuonna 2000 tukemaan, kehittämään ja ylläpitämään järjestyksenvalvojien tehtävissä tarvittavaa osaamista. Yhdistyksen jäsenet ovat suorittaneet laissa säädetyn järjestyksenvalvojan tutkinnon. Järjestämme jäsenistölle määrävuosin suoritettavat järjestyksenvalvojan kertauskurssit sekä ensiapukursseja ja muuta toimintaan liittyvää ja sitä tukevaa koulutusta sekä liikuntaa.

Ylläpidämme osaamista tutustumalla muiden maassamme toimivien yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan. Seuraamme alan yhteiskunnallista kehitystä, lainsäädännön muutoksia ja muita toiminnallisia muutoksia. Osallistumme alan yhteiskunnalliseen kehitykseen tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja.  Tuemme muiden yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa koulutustoiminnalla ja antamalla asiantuntija-apua.

OAJV ry on yhdistystoiminnan kautta erinomainen paikka järjestyksenvalvontatoiminnasta kiinnostuneille ihmisille tutustua alaan ja kehittää osaamistaan sekä päästä toimimaan erilaisissa tapahtumissa.

Yhdistyksessä on 138 jäsentä, miehiä ja naisia, laajalla ikäjakaumalla.

OAJV ry:n hallitus 2021

Puheenjohtaja
Timo Pakkanen

Varapuheenjohtaja
Jouni Virkkunen

Sihteeri

Timo Karsi

Rahastonhoitaja
Jorma Pääkönen

Jäsen
Riitta Härkönen

Jäsen
Terhi Julkunen

Jäsensihteeri 

Risto Korva

Varajäsen
Sari Jussheikki

Varajäsen
Teija Risteli-Tikkanen

Advertisement